Novinky

Hlavní strana / Novinky
Novinka - omezený provoz, zavřeno

Odvolání zákazu návštěv

Z důvodu poklesu chřipkového onemocnění se ruší dnem 6.3.2019 zákaz návštěv v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. Počínaje tímto dnem jsou návštěvy pacientů v našem zdravotnickém zařízení opět povoleny.

Přečíst

Nové odborné ambulance v Třeboni

Začátkem září dojde ke změně umístění a ordinačních hodin ambulantních pracovišť v Třeboni. Změny se budou týkat všech ambulancí (ortopedická, dermatovenerologická, neurologická, urologická).

Přečíst

Nová plicní ventilace

Děkujeme Městu Jindřichův Hradec za finanční příspěvek ve výši 500.000,- Kč na zakoupení přístroje pro umělou plicní ventilaci pro pacienty Anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice.

Přečíst

Dotazník k Jihočeskému zdraví

Již třetím rokem si můžete pročítat rozhovory s lékaři, sestřičkami a dalším personálem jihočeských nemocnic v novinách s názvem Jihočeské zdraví. Nyní bychom rádi znali váš názor. Prosíme o vašich několik desítek vteřin a vyplnění dotazníku níže. Moc děkujeme!

Přečíst

Poděkování NF rozvoje města JH

Mockrát děkujeme Nadačnímu fondu rozvoje města Jindřichův Hradec za finanční příspěvek ve výši 60.000,-Kč na zakoupení vybavení pro oddělení Onkologie naší nemocnice, a sice 3 vyšetřovacích lehátek a 3 převazových vozíků.

Přečíst

Den otevřených dveří rehabilitačního oddělení

Srdečně Vás zveme ve středu 18. 4. od 13:00 – 16:30 hodin do nově zrekonstruovaných a moderně vybavených prostor rehabilitačního oddělení (poliklinika suterén) Nemocnice Jindřichův Hradec. Rádi Vám ukážeme prostředí, které jsme pro Vás vytvořili s cílem regenerace Vašich fyzických sil a Vašeho zdraví. Zároveň zveme odborníky z řad fyzioterapeutů či ergoterapeutů, kteří by chtěli pracovat na našem oddělení.

Přečíst

V soutěži Medik roku 2018 zvítězil tým z 3. LF UK v Praze pod vedením kapitána Pavla Nováka

Ve dnech 13. – 15. dubna 2018 se v Jindřichově Hradci uskutečnil čtvrtý ročník soutěže zručností, dovedností, ale i zábavy s názvem Medik roku 2018. Soutěž je určena medikům ze 4. – 6. ročníků lékařských fakult z České republiky. Akce je pořádána společností Jihočeské nemocnice a každý rok ji hostí jedna z jihočeských nemocnic. Letos nad akcí převzali záštitu ministr zdravotnictví pan Mgr.et Mgr. Adam Vojtěch a hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

Přečíst

„Život v kufříku“ v jindřichohradecké porodnici

I v naší porodnici se každý rok narodí několik dětí, kterým není dopřáno vyrůstat ve své biologické rodině. Tyto dětičky již nepředáváme do kojeneckých ústavů, jak tomu bylo v letech minulých, ale do pěstounské péče na přechodnou dobu, kde je jim dopřáno vyrůstat v rodinném prostředí. Po vyřešení situace je pak dítě předáno do původní, osvojitelské či jiné trvalé rodiny.

Přečíst

Dezinfekce rukou pro návštěvy

Na rukou každého z nás je nespočetné množství mikroorganismů, které pokaždé, když na něco sáhneme, „otiskneme“ do svého okolí a současně se jiné mikroorganismy „otisknou“ na naše ruce. Této transientní mikroflóry je možné se zbavit jednoduchou dezinfekcí rukou.

Přečíst

Světový den bez tabáku

Trendem dnešní doby je zdravý životní styl a snaha zůstat déle mladí a zdraví. Nejde již jen o to, jak dlouho budeme žít, ale také o kvalitu života. Stále více se proto staráme o zdravou výživu, dostatek pohybu, pečujeme o svou pleť a snažíme se vyhnout stresu. Na druhé straně, ale stojí stále diskutovaná otázka, která se týká problematiky kouření, ať jde o pasivní nebo jeho aktivní formu.

Přečíst

Den hygieny rukou

Dne 5. 5. 2017 se bude konat na parkovišti před pavilonem F den hygieny rukou. Přijďte si vyzkoušet postup na správné mytí rukou, které si následně ověříte pod UV lampou.

Přečíst

Světový den melanomu

Každý zájemce, který v pondělí 24. dubna mezi 8. a 15. hodinou zavítá na kožní ambulanci MUDr. Jindrové na poliklinice ve 4. patře Nemocnice Jindřichův Hradec bude mít příležitost nechat si zdarma vyšetřit kůži.

Přečíst

Zrušení zákazu návštěv

Z důvodu poklesu výskytu chřipky a respiračních onemocnění se od středy (22.2.2017) odvolává zákaz návštěv na lůžkových odděleních jindřichohradecké nemocnice.

Přečíst

Zákaz návštěv

Nemocnice Jindřichův Hradec vyhlašuje od čtvrtka 5.1.2017 zákaz návštěv vzhledem k nárůstu chřipkových onemocnění na Jindřichohradecku. Zákaz platí do odvolání.

Přečíst

Zvýšení počtu parkovacích míst

Pro velký zájem jsme zvýšili kapacitu parkoviště nemocnice o 14 parkovacích míst. V současné době je k dispozici 189 parkovacích míst, z toho 5 invalidních a 9 pro vozy DZS. Nejnovější parkovací plochu naleznete za budovou prádelny. Na rozšiřování prostoru pro parkování nadále pracujeme.

Přečíst

Parkování pro ZTP

Držitelům průkazu ZTP bude po jeho předložení, společně s platným vjezdovým lístkem u obsluhy pracoviště – recepce (přízemí budova E), umožněn bezplatný výjez z areálu NJH.

Přečíst

Den zdraví

Ve středu 8. 6. 2016 se v NEMJH uskutečnil preventivně zaměřený program Den zdraví, pořádaný Týmem pro podporu zdraví. Tímto programem se snažíme vést své pacienty, ale také i náš personál k odpovědnosti za své zdraví. V proběhu Dne zdraví jsme poskytovali odborné poradenství zaměřené na péči o zdraví a informace, jak účinně předcházet mnoha zdravotním problémům.

Přečíst

Evropský den melanomu

9. 5. 2016 proběhne v kožní ambulanci evropský den melanomu. Zveme všechny pacienty k vyšetření pigmentových znamének zdarma a bez objednání.

Přečíst

Zrušení zákazu návštěv

Z důvodu poklesu výskytu chřipky a respiračních onemocnění se od soboty 19.3.2016 odvolává zákaz návštěv na lůžkových odděleních jindřichohradecké nemocnice.

Přečíst

Zřízení nutriční ambulance

Pro preskripci domácí enterální výživy (DEV – sondou / PEG či sippingem) je od 1.3.2016 zřízena nutriční ambulance – MUDr. Hojný, ordinační doba: středa 14­:15 hodin, v prostoru GE ambulance NEMJH.

Přečíst

Zákaz návštěv

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. vyhlašuje od středy 10.2.2016 zákaz návštěv vzhledem k nárůstu chřipkových onemocnění na Jindřichohradecku. Zákaz platí do odvolání.

Přečíst

Nemocnice ČR 2015

Koncem měsíce listopadu 2015 byly vyhlášeny v rámci dvoudenní akce „Efektivní nemocnice“ výsledky 10. ročníku celostátní soutěže „Nemocnice ČR 2015“.

Přečíst

Den srdce

Nemocnice Jindřichův Hradec ve spolupráci s VZP ČR regionální pobočkou Plzeň Vás zve na Den srdce. Akce bude probíhat 29.9.2015 od 9:00 hodin.

Přečíst

Den hygieny rukou

Nemocnice Jindřichův Hradec ve spolupráci s firmou Ecolab pořádá dne 8. 10. 2015 od 8 hodin DEN HYGIENY RUKOU. Akce proběhne ve spojovací chodbě pavilonu E.

Přečíst

Nová služba pro těhotné

Díky obrovskému rozvoji ultrazvukových zobrazovacích technik v medicíně se rozšiřují i nabízené služby v porodnictví. Kromě nutných odborných vyšetření nyní na naší specializované ultrazvukové ambulanci nabízíme i velice populární zobrazení dosud nenarozeného dítěte tzv. 2D nebo 3D/4D sondou.

Přečíst

Program podpory kojení na porodnickém oddělení Nemocnice JH

Trendem péče o šestinedělky v českých porodnicích je podpora kojení jako přirozené výživy novorozenců. Jeho důležitou součástí je i tzv. laktační poradenství. Na odděleních šestinedělí jsou pro tuto činnost speciálně vyškolené porodní asistentky a dětské sestry. Jejich úkolem je pomáhat maminkám při začátku kojení, nácvik správných technik kojení, péče o prsy, případně řešení obtíží při nástupu laktace.

Přečíst

Den dárců krve v NJH

Dne 17.6 2015 proběhl v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., Světový den dárců krve za účasti zástupců krajské pobočky VZP v Jindřichově Hradci, Českého červeného kříže (ČČK) v Jindřichově Hradci ve spolupráci s vedoucí Mgr. Lenou Kalábovou a podpory rádia Radiožurnál.

Přečíst

Oslavili své 91. životní jubileum

Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. kromě významné lůžkové léčebné péče poskytuje na dvanácti lůžkách sociální péči klientům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni samostatné existence. Služba je jim poskytována jen do doby, kdy se o ně může starat osoba blízká, nebo je jim zajištěn pobyt v některém ze zařízení sociálních služeb.

Přečíst

Světový den nemocných

V únoru se připomíná Světový den nemocných (11.2.). Tedy v období vrcholící zimy, kdy je organismus po zimě vyčerpaný a více zranitelný.

Přečíst

Bazální stimulace v Nemocnici Jindřichův Hradec

Od roku 2014 má Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. proškolené zaměstnance v bazální stimulaci. Na oddělení následné intenzivní péče a odděleních následné a rehabilitační péče je využíván koncept bazální stimulace. Orientuje se na oblasti podpory vnímání, komunikace a mobilizace zachovaných schopností pacienta. Bazální stimulace pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče.

Přečíst

Vždyť píseň zažene tíseň…

Už v Prodané nevěstě se zpívá „ Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá“.
Žít a vyhlížet příští dny s nadějí, je důležité. Naděje je podstatná pro tělesné, duševní i duchovní zdraví. Kdo by to nepotřeboval?

Přečíst

Nejspokojenější jsou pacienti v jindřichohradecké nemocnici

Nejspokojenější s péčí v nemocnici jsou letos v rámci Jihočeského kraje pacienti v Jindřichově Hradci. V celostátní soutěži Nemocnice ČR 2014 vyhlášené organizací HealthCare Institute získala v regionálním měření spokojenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. první místo v hodnocení „očima“ hospitalizovaných pacientů. Ambulantní služby ocenili pacienti druhým místem.

Přečíst

Vánoční zpěv sboru Nova Domus

Zpěv je lék, zvláště když víte jak na to. Spojuje nás se sebou samými i s druhými.
Tuto skutečnost zná a praktikuje také učitelka Základní školy ve Štítného ulici, Mgr. Ivana Písařová, která s dětským pěveckým sborem Nova Domus ve čtvrtek 4.12.2014 již tradičně podarovala pacienty a klienty jindřichohradecké nemocnice písněmi.

Přečíst

Mikulášská nadílka

V Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. proběhla v pátek 5.12.2014 ve spolupráci se střední zdravotnickou školou v Jindřichově Hradci mikulášská nadílka na odděleních následné a rehabilitační péče, oddělení sociálních lůžek a dětském oddělení.

Přečíst

Den hygieny rukou

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. pořádá ve spolupráci s B. Braun Medical s.r.o. Den hygieny rukou. Akce bude probíhat 22.10.2014 od 8-13 hodin ve spojovací chodbě pavilonu E a D a vestibulu polikliniky.

Přečíst

Otevření zrekonstruovaného pavilonu C

Jindřichohradecká nemocnice zahájila plný lékařský provoz v nově zrekonstruovaném pavilónu C. Investice za přibližně 32 miliónů korun je, po výstavbě nového centrálního pavilónu D dokončeného na přelomu loňského a letošního roku, dalším významným krokem k celkové modernizaci nemocnice.

Přečíst

Otevření Urgentního příjmu

Od úterý 22.4.2014 bude otevřen Urgentní příjem – EMERGENCY Nemocnice Jindřichův Hradec. Jeho nepřetržitý provoz bude mít charakter multioborového oddělení, takže bude zajišťovat péči pro proud dospělých pacientů přicházející do nemocnice pro akutně vzniklé onemocnění.

Přečíst

Jarní hudební vystoupení 3. MŠ – „U Billy"

Již po několikáté do naší nemocnice přišel zpříjemnit pobyt klientů na Oddělení sociálních lůžek a na Oddělení následné péče Hudebně pohybový kroužek ze 3. MŠ – „U Billy“, který vedou paní učitelky Jaroslava Dvořáková a Naděžda Vetýšková.

Přečíst

Onkologie dostala další infúzní křesla

Započatá výměna infúzních křesel na onkologickém oddělení v nemocnici v Jindřichově Hradci úspěšně pokračuje. Jak jsme Vás informovali v červenci loňského roku, za významného přispění sponzorů se v roce 2013 podařilo zakoupit 2 nová křesla.

Přečíst

Převzetí koloskopu

Jindřichohradecká nemocnice obnovuje své přístrojové vybavení

Pacientům začne brzy sloužit supermoderní koloskop.
Endoskopie interního oddělení jindřichohradecké nemocnice brzy získají silného spojence, nejnovější koloskop a videosystém firmy Olympus, umožňující mimořádně přesné a detailní zobrazení sliznice tlustého střeva s nejlepší v současné době dostupnou kvalitou obrazu a pokročilými funkcemi zpracování snímků.

Přečíst

Antibiotický týden

Zajímá Vás, proč se antibiotika musí užívat v pravidelných intervalech, proč musíte užívat celou předepsanou dávku, přestože se Vám ulevilo?
Přijďte si v týdnu od 19. do 23. listopadu pro odpověď do naší lékárny.

Přečíst

ockovani

Očkování zaměstnanců proti chřipce

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se jako jedna z prvních nemocnic v ČR rozhodla uhradit všem svým zaměstnancům očkování proti chřipce, což by mělo jednak primárně snížit počet pracovních neschopností v době chřipkové epidemie a jednak sekundárně sníži počet nemocničních nákaz.

Přečíst