Aktuální informace

Hlavní strana / Aktuální informace
náhled chybí

Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. zpracovává osobní údaje zejména jako poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu čl. 13 a čl. 14 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je správce osobních údajů, tj. společnost Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. povinna poučit Vás jako subjekt osobních údajů o zpracování Vašich osobních údajů.

Informace jsou uvedeny v přiložených dokumentech
 

Dokumenty ke stažení

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů Informace o zpracování a ochraně osobních údajů GDPR 24. května 2018 80.6 KB Poučení o právu na informace Poučení o právu na informace GDPR 4. června 2018 127.9 KB Vedení a zpřístupnění zdravotnické dokumentace Vedení a zpřístupnění zdravotnické dokumentace GDPR 24. května 2018 120.8 KB

Přečíst

náhled chybí

Informace pro nastávající maminky

Vážené rodičky, z důvodu malování budou v termínu od pondělí 26. 3. 2018 do čtvrtka 29. 3. 2018 včetně
zavřeny porodní sály jindřichohradecké nemocnice.
K dispozici Vám budou v nejbližších porodnicích – České Budějovice, Tábor a Pelhřimov.

Děkujeme za pochopení,
kolektiv Gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Jindřichův Hradec

Přečíst

náhled chybí

Omezení provozu infuzního střediska

V termínu od 1.6.2017 do 31.8.2017 bude uzavřen provoz infuzního střediska Nemocnice Jindřichův Hradec. V případě indikace infuzní terapie vás tímto žádáme o její zajištění v rámci vašich ambulancí nebo cestou jiných infuzních center.

Přečíst

náhled chybí

Uzavření speciální interní ambulance

Po dobu letních prázdnin (1. 7. 2017 – 25. 8. 2017) bude uzavřena speciální interní ambulance (revmatologie, diabetologie, kardiologie – prim. MUDr. Stoupence).
Ordinovat bude pouze MUDr. Plocek – kardiologie a to ve dnech 4. 7. 2017, 19. 7. 2017, 20. 7. 2017, 25. 7. 2017, 27. 7. 2017, 1. 8. 2017, 8. 8. 2017.
Od 28. 8. 2017 začíná opět běžný provoz.

Přečíst

náhled chybí

Provoz nemocniční lékárny o velikonočních svátcích

Pátek 14. 4. 2017 Zavřeno
Otevřená je lékárna v Kauflandu 8:00 – 20:00 hod.
Sobota 15. 4. 2017 Zavřeno
Otevřená je lékárna v Kauflandu 8:00 – 20:00 hod.
Neděle 16. 4. 2017 Zavřeno
Otevřená je lékárna v Kauflandu 8:00 – 20:00 hod.
Pondělí 17. 4. 2017 Pohotovostní služba po zazvonění u okénka
Lékárna u kruhového objezdu 8:00 – 20:00 hod.
Lékárna uvnitř areálu – zavřeno.

Přečíst

náhled chybí

Omezení provozu dětského oddělení z důvodu stěhování

Ve dnech 7.-11. 11. 2016 proběhne stěhování dětského oddělení do nového pavilonu F. V provozu bude vždy pouze část oddělení.
Ambulance, dětská pohotovost a JIP v pavilonu A do středy 9. 11. 2016 14:00 hod.
(standardní oddělení uzavřeno), poté bude provoz v této budově ukončen a přesunut do pavilonu F.
Ambulance, dětská pohotovost a standardní oddělení v pavilonu F od středy 9. 11. 2016 14:00 hod. -1.NP + 3.NP, (JIP uzavřen).
Od 12. 11. 2016 6:00 hod. otevření JIP v pavilonu F a plný provoz DEO.

Přečíst

náhled chybí

Uzavírka hlavního vjezdu „A“ do areálu NEMJH

V souvislosti s dokončením výstavby lékárny a nového hlavního vstupu do nemocnice bude od 8. 8. 2016 uzavřen vjezd „A“ pro veškerou automobilovou dopravu od kruhového objezdu z Vídeňské ulice. Pro příchozí pacienty bude zajištěn vstup do hlavního vchodu nemocnice ohraničeným koridorem.
Pro soukromou automobilovou dopravu zůstává otevřen vjezd „B“ z ulice U Nemocnice (proti prodejně COOP).
Pro dopravní zdravotní službu, vozy RZP a zásobování bude ve všední dny sloužit od 6 hodin do 18 hodin náhradní technický vjezd „E“ ze Zborovské ulice.
Předpokládané ukončení akce je v polovině září tohoto roku a tím dojde k lepšímu přístupu pro pacienty do nemocnice.

Přečíst

náhled chybí

Přerušení dodávky energie ze zdroje nezálohovaného napětí

V rámci přestavby elektrorozvodny nemocnice dojde k přerušení dodávky energie ze zdroje nezálohovaného napětí pro všechny objekty nemocnice *) včetně polikliniky.
Odstávka je plánovaná na 6. 8. 2016 (sobota) od 6 hodin a bude trvat do 18 hodin.
Předpokládaná délka odstávky je 12 hodin. V době odstávky dojde na pracovištích, která nejsou napojena na zálohované sítě, k úplnému bezproudí po celou dobu odstávky.
V průběhu odstávky bude zajištěna pouze dodávka v nezálohovaných sítích z náhradních zdrojů elektřiny NEMJH bez možnosti jiné zálohy.
Během odstávky může být krátkodobě manipulováno s napájením sítě elektrického rozvodu NEMJH, což může mít za následek krátkodobé výpadky v dodávce elektřiny a z toho plynoucí možné poškození zapnuté techniky. To je důvod k úplnému odpojení elektrických zařízení, které nebudou nezbytně nutné, zejména elektroniky.
Vyzýváme vás, uživatele dotčených prostor, abyste ve vlastním zájmu vypnuli své elektrické spotřebiče v sobotu 6. 8. 2016 do 5:30 hodin. Pokud tak neučiníte vystavujete se riziku vzniku škod, které mohou vzniknout při výpadku a v průběhu manipulace s centrálním napájením budov elektřinou. Dále vás žádáme, abyste v průběhu následujících 13 hodin zapínali spotřebiče pouze na nezbytně nutnou dobu (zapnuté spotřebiče mohou způsobit problémy s přetížením sítí).
Děkujeme za pochopení
Ing. Miroslav Janovský
 
 
 
poznámka 1 *): Odstávka se netýká pavilonů a budov D, E, 4, 21 a 3 (tyto objekty jsou napájeny z jiné rozvodny).
poznámka 2: V případě nepředvídaných okolností si vyhrazujeme právo odložit termín bezproudí přičemž o nové situaci bychom vás neprodleně informovali.

Přečíst

náhled chybí

Uzavření speciální interní ambulance a angiologie

V měsících červenec – srpen 2016 budou uzavřeny speciální ambulance interního oddělení (kardiologie, revmatologie, diabetologie) a angiologie. Individuálně domluvené termíny objednaných pacientů zůstávají v platnosti.
Akutní případy ošetří interní ambulance – pavilon E, přízemí.
Děkujeme za pochopení.

Přečíst

náhled chybí

Dovolené kožní ambulance

Z důvodu dovolené bude v rozmezích 4.-8. 7. 2016 a 15.-26. 8. 2016 uzavřena kožní ambulance na poliklinice. Akutní případy ošetří MUDr. Vaňková – Trojstředisko nebo kožní oddělení Nemocnice České Budějovice.

Přečíst

náhled chybí

Uzavření spojovací chodby

Z provozních důvodů dochází od 20.5.2016 k dočasnému uzavření části spojovacího koridoru mezi pavilony C-D-E na úrovni 2. NP a vchodu z parkoviště u ZZS JČ na úrovni 1. NP, včetně místa určeného pro kuřáky.
Děkujeme za pochopení.
nemjh_mapa_nahradni_trasa_001

Přečíst

náhled chybí

Dočasné přerušení provozu babyboxu

Z důvodu výstavby nové lékárny v prostorách před pavilonem E, dočasně přerušujeme provoz babyboxu. O jeho opětovném zprovoznění vás budeme informovat.
Adresy nejbližších babyboxů:
České Budějovice, ZZS JČ, B. Němcové 1931/6,
Tábor, G-centrum, Kpt. Jaroše 2393,
Pelhřimov, Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710

Přečíst

náhled chybí

Dočasné přerušení činnosti ORL ambulance – poliklinika

Oznamujeme, že z provozních důvodů je dočasně přerušena činnost ORL ambulance v budově polikliniky. Ambulance lůžkové části ORL oddělení ošetřuje pouze pacienty s akutním neodkladným onemocněním.
Ošetření ostatních pacientů je možné u privátních ORL lékařů.
Děkujeme za pochopení,
vedení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Přečíst

náhled chybí

Rekonstrukce pavilonu A

V období 28.9.-30.11.bude probíhat v naší nemocnici rekonstrukce fasády pavilonu A – dětské oddělení a ONRP B spojená s výměnou oken a fasády.
V tomto období bude přechodně snížena lůžková kapacita obou oddělení.
Prosíme všechny pacienty o pochopení, že se při návštěvě budovy A budou pohybovat ve stavebním prostředí kde bude zvýšená prašnost a hluk.
Lékařská pohotovostní služba dětského oddělení bude v provozu bez omezení, v týdnu 12.-16.10.bude přemístěna do 2.patra.
Děkujeme za pochopení.

Přečíst

náhled chybí

Uzávěra vjezdu "B" z ulice U Nemocnice

Z důvodu úplné uzavírky ulice U Nemocnice dojde od 15. 6. 2015 do 30. 7. 2015 k uzavření vjezdu B do areálu nemocnice.
Vchod pro pěší bude po dohodě s realizační firmou a investorem částečně zachován v provozu.
Upozorňujeme chodce, že se při jeho použití budou pohybovat mimo areál po staveništi a musí dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků stavební firmy.
Děkujeme za pochopení.

Přečíst

náhled chybí

Prodej epitéz, podprsenek a plavek, poradenská činnost pro ženy po ablaci prsu

Dne 13.10.2015, 9:00 – 13:00 hodin bude probíhat v Nemocnici Jindřichův Hradec prodej epitéz, podprsenek a plavek, a poradenská činnost.
Akce bude probíhat v onkologické ambulanci v přízemí polikliniky Nemocnice Jindřichův Hradec.
Objednat se můžete na telefonním čísle +420 384 376 425 nebo +420 606 376 874. Objednané klientky budou mít přednost.

Dokumenty oddělení

Přečíst

náhled chybí

Uzavření interny B

Z důvodu malování bude od 1. 6. 2015 – 5. 6. 2015 uzavřeno interní oddělení B.
Ze stejného důvodu bude omezen provoz funkční vyšetřovny pouze na akutní vyšetření. Ve středu 3.6.2015 bude provoz zcela uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Přečíst

náhled chybí

Prodej epitéz, podprsenek a plavek, poradenská činnost pro ženy po ablaci prsu

Dne 26.5.2015, 9:00 – 13:00 hodin bude probíhat v Nemocnici Jindřichův Hradec prodej epitéz, podprsenek a plavek, a poradenská činnost.
Akce bude probíhat v onkologické ambulanci v přízemí polikliniky Nemocnice Jindřichův Hradec.
Objednat se můžete na telefonním čísle +420 384 376 425 nebo +420 606 376 874. Objednané klientky budou mít přednost.

Dokumenty oddělení

Přečíst

náhled chybí

Zrušení zákazu návštěv v jindřichohradecké nemocnici

Z důvodu zlepšení epidemiologické situace (chřipková onemocnění) je s platností od dnešního dne, tj. od 2.3.2015, zrušen zákaz návštěv v jindřichohradecké nemocnici.
Přesto žádáme ty návštěvníky naší nemocnice, kteří trpí respiračními problémy, aby svou návštěvu v nemocnici odložili. Děkujeme za pochopení.

Přečíst

náhled chybí

Nový místopředseda představenstva

Ke dni 16.2.2015 končí funkční období člena a místopředsedy představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. MUDr. Karla Bajera.
S účinností od 16.2.2015 byl novým členem a místopředsedou představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. zvolen MUDr. Vít Lorenc.

Přečíst

náhled chybí

Žáci ZŠ malovali pro Oddělení následné a rehabilitační péče

Děkujeme žákům ZŠ J. Hradec V, Větrná 54 za krásně barevné a veselé obrázky, které namalovali a vyrobili pro zpestření prostor oddělení následné a rehabilitační péče B. A jelikož byly velmi pozitivní ohlasy ze stran pacientů, kteří si připadali doslova „jako v galerii“, můžeme se těšit na další nové obrázky, které pro nás tito žáci v budoucnu vyrobí.
Fotogalerie

onrp_obrazy_01onrp_obrazy_02onrp_obrazy_03onrp_obrazy_04

Přečíst

náhled chybí

Zákaz návštěv v nemocnici

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., vyhlašuje od středy 28. 1. 2015 zákaz návštěv vzhledem k nárůstu chřipkových onemocnění na Jindřichohradecku. Zákaz platí do odvolání.
Výjimkou budou závažné důvody. Ošetřující lékař příslušného oddělení, případně jeho zástupce, mohou návštěvu u pacienta povolit, ale jen na nezbytně nutnou dobu.
Nemocnice s tímto opatřením v současnosti seznamuje všechny své pacienty tak, aby mohli včas informovat své blízké. Hlavním důvodem zákazu návštěv je ochrana pacientů před virovým chřipkovým onemocněním, které může výrazně zkomplikovat jakékoliv onemocnění pacientů.

Přečíst

náhled chybí

Provoz nemocniční lékárny o svátcích

24.12.2014 Zavřeno
Do 14:00 je otevřená lékárna v Kauflandu
25.12.2014 8:00–20:00
Pohotovostní služba u okénka ve vstupu do lékárny
Je třeba zazvonit na zvonek po pravé straně vchodových dveří a počkat, až služba otevře dveře
26.-28.12.2014 Zavřeno
Otevřená je lékárna v Kauflandu
29.-30.12.2014 Běžný provoz

Přečíst

náhled chybí

Vánoční zpěv

Ve středu dne 17.12. jste v 9:00 hod. zváni na VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ ve vestibulu urgentního příjmu, následně v pavilonu D v patře mezi internami, nakonec na oddělení ODN. Již tradičně nás přijde nejen koledami „rozjasnit a pohladit na duši“ pěvecké těleso Střední zdravotnické školy se svým muzikantským vedoucím Toníkem Hurychem.

Přečíst

náhled chybí

Změny ordinačních hodin interních ambulancí

Od 2. 12. 2014 se mění ordinační dny angiologické ambulance na ÚTERÝ (MUDr. Beáta Šádková) a ČTVRTEK (MUDr. Eva Drnková). Objednávat lze na tel. čísle +420 384 376 847 popř. +420 384 376 845 nejlépe do 11 hodin. Akutní vyšetření domlouvat na tel. čísle +420 384 376 841 – interní ambulance. Umístění ambulance: pavilon E přízemí č. dveří 1.14 (původní prostor sonografie interního oddělení). Dále byly zrušeny páteční ordinační hodiny sonografie.
Celkový přehled ordinačních hodin si je možné prohlédnout zde na stránce interního oddělení.
Děkujeme za pochopení.

Přečíst

náhled chybí

Rozpis dovolených kardiologické ambulance

V rámci plánovaných dovolených bude kardiologická ambulance uzavřena v těchto dnech:
08.07.2014
10.07.2014
14.07.2014
15.07.2014
17.07.2014
21.07.2014
22.07.2014
24.07.2014
28.07.2014
31.07.2014
04.08.2014
05.08.2014
07.08.2014
11.08.2014
12.08.2014
14.08.2014
Děkujeme za pochopení.

Přečíst

náhled chybí

Změna provozu Zelené hvězdy

Ve dnech od 14.7.2014 do 31.07.2014 bude zdravotnická prodejna Zelená hvězda uzavřena z důvodu dovolené.

Provozní doba
Pondělí 07:30 – 12:00 14:00 – 15:00
Úterý 07:30 – 12:00
Středa 07:30 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek 07:30 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek 07:30 – 12:00

Přečíst

náhled chybí

I v nemocnici může být veselo

Písně různých žánrů s doprovody kytar a harmoniky i recitace potěšily pacienty Oddělení následné péče i Léčebny dlouhodobě nemocných naší nemocnice.
Dvaadvacet sličných studentek a třech mladíků Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, pod vedením jejich obětavého učitele Antonína Hurycha, nacvičilo a spontánně prezentovalo kulturní pásmo jako předprázdninový dárek těm, kteří musí delší čas trávit v nemocnici.
Kromě potlesku byly vidět rozzářené oči pacientů a při loučení byla slyšet slova díků.

Přečíst

náhled chybí

Nové umístění ambulancí

Ortopedická ambulance byla přesunuta z dočasného umístění ve starém pavilonu D do přízemí pavilonu E (mezi interní a chirurgické ambulance).
Ortopedická ambulance na vyšetřování dětských kyčlí zůstává v přechodných prostorách na starém pavilonu D v 1. patře – bývalé ortopedicko-traumatologické oddělení.
Neurologická ambulance EMG je nyní umístěná v prostorách polikliniky, 2. nadzemní podlaží, číslo dveří 2.74.
Speciální ambulance chirurgie (onkochirurgická, mamární, proktologická) dříve umístěné v přízemí pavilonu E jsou nyní přestěhovány do 1. nadzemního podlaží polikliniky.

Přečíst

náhled chybí

Nemocnice ČR 2014

Rádi bychom Vás informovali o možnosti zapojit se do hlasování v projektu „Nemocnice ČR 2014“, který probíhá od 1.3. do 30.9.2014. Tento projekt má za cíl ocenit nemocnici v Jindřichově Hradci tak, jak je vnímána našimi pacienty a návštěvníky naší nemocnice.
Hlasovat můžete na stránce www.nejlepsi-nemocnice.cz

Přečíst

náhled chybí

Přesun Zelené Hvězdy

V rámci budování urgentního příjmu v přízemí pavilonu E byla prodejna zdravotnických potřeb Zelená Hvězda přesunuta. Nově ji můžete nalézt v budově staré vrátnice u horní brány. Zaparkovat je možné na protilehlém parkovišti. Parkování je prvních 30 minut zdarma.

Přečíst

náhled chybí

Provoz nemocniční lékárny o svátcích

24.12.2013 14:00 – 16:00
Do 14:00 je otevřena lékárna v Kauflandu.
Pohotovostní služba u okénka ve vstupu do lékárny
Je třeba zazvonit na zvonek po pravé straně vchodových dveří a počkat, až služba otevře dveře.
25.12.2013 8:00 – 20:00
Pohotovostní služba u okénka ve vstupu do lékárny
Je třeba zazvonit na zvonek po pravé straně vchodových dveří a počkat, až služba otevře dveře.
26.12.2013 Zavřeno
Otevřená lékárna v Kauflandu
27.12.2013 Běžný provoz
28.12.-29.12.2013 Zavřeno
30.12.-31.12.2013 Běžný provoz
1.1.2014 8:00 – 20:00
Pohotovostní služba u okénka ve vstupu do lékárny
Je třeba zazvonit na zvonek po pravé straně vchodových dveří a počkat, až služba otevře dveře.

Přečíst

náhled chybí

Uzavření Lékárny

V pondělí 25.11. a v úterý 26.11.2013 bude nemocniční lékárna z důvodu plánované inventury
zavřená. Nutné lékové informace podáme na tf 384 376 445.
Děkujeme za pochopení.

Přečíst

náhled chybí

Uzavření interního oddělení B

V době od 20. 09. 2013 – 27. 09. 2013 bude uzavřeno interní oddělení B z důvodu malování oddělení.
Funkční vyšetřovna (kardiosono atd.) bude fungovat v omezeném provozu – pouze akutní případy.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Miroslava Fiedlerová,
Interní oddělení

Přečíst

náhled chybí

Dočasné změny v provozu kožní ambulance

Po dobu pracovní neschopnosti MUDr. Ludvíka Kolajty ordinuje v kožní ambulanci Nemocnice Jindřichův Hradec MUDr. Vendula Jindrová.
ORDINAČNÍ HODINY
Po, St, Čt, Pá: 7:30-14:30
Út: kožní ambulance Třeboň poliklinika, Klofáčova 395
Prosíme objednávat na tel. čísle +420 384 376 263 (Třeboň +420 384 721 505), akutní případy po telefonické domluvě.

Přečíst

náhled chybí

Gynekologicko-porodnické oddělení má nového primáře

Na základě rozhodnutí Představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. byl s platností od 1.3.2013 jmenován do funkce primáře Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. MUDr.Jiří Štětka.
MUDr.Jiří Štětka působil jako zástupce primáře v Nemocnici Strakonice a Klatovy. Splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon funkce primáře.

Přečíst

náhled chybí

ZRUŠENÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje oznamujeme ZRUŠENÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV V NEMOCNICI JINDŘICHŮV HRADEC, a.s. S PLATNOSTÍ OD 20.2.2013.

Ing.Miroslav Janovský,
předseda představenstva

Přečíst

náhled chybí

Na porodnici jsme zahájili plošné vyšetřování sluchu novorozenců

Od listopadu jsme na naší porodnici zahájili plošné orientační vyšetření sluchu všech novorozenců. Vyšetřujeme novým přístrojem Sentiero firmy Path Medical Solution. Vyšetření je nebolestivé a spočívá v umístění malé sondy do zevního zvukovodu, kde se měří tzv. otoakustické emise (OAE). Jejich přítomnost znamená dobrou funkci vnitřního ucha, tzv. hlemýždě. Vyšetření vyžaduje tiché prostředí a klidné dítě. Za takových podmínek trvá vyšetření jednoho ucha necelou minutu. Většinou to však trvá trochu déle. Vyšetření odhalí naprostou většinu závažných vrozených poruch sluchu. Pokud vyšetření ukáže podezření na poruchu, tak jej budeme opakovat při kontrole na ambulanci Dětského oddělení.
K vyšetření se ovšem mohou objednat i novorozenci a kojenci z minulých měsíců, u kterých vyšetření nebylo provedeno bez ohledu na to, zda se narodili v Jindřichově Hradci nebo jinde. Objednávky vyřizuje ambulantní sestra Tybitanclová na naší ambulanci.

Přečíst

náhled chybí

Nové vybavení onkologického stacionáře

Onkologický stacionář byl na počátku listopadu nově vybaven o dva televizní přijímače, bezdrátová sluchátka a hifi zařízení. Toto vybavení bude sloužit pacientům onkologického stacionáře pro zpříjemnění času stráveného při podávání cytostatické léčby.

Přečíst

náhled chybí

Otevření nemocniční lékárny

Dne 10.9.2012 byla otevřena pro veřejnost nově zřízená lékárna, která se nachází v horní části areálu Nemocnice Jindřichův Hradec naproti hospodářské budově.
Otevírací doba
Po−Pá: 7:15 – 15:15.
Pro zákazníky jsou vyhrazena dvě parkovací místa na parkovišti ředitelství nemocnice.

Přečíst

náhled chybí

Uzavření ordinací 1.patra Polikliniky

Z důvodu výměny oken na pavilonu Polikliniky v 1. patře budou v následujících datech uzavřeny tyto ordinace:
Gynekologická ambulance (28.6.-8.7.2012)
RDG (27.6.-2.7.2012)
Ambulance pro léčbu bolesti (27.6.2012)
Chirurgická ambulance (27.6.2012)
Interní ambulance (27.6.-2.7.2012)
Onkologie (27.8.-6.9.2012)

Přečíst

Reakreaditační šetření 2012

Ve dnech 2.-3. května 2012 proběhlo v Nemocnici Jindřichův Hradec,a.s. reakreditační šetření.
Auditu se zúčastnila tříčlenná komise SAK ČR, která podrobně zkoumala celou nemocnici,
zejména procedury které se týkají kvality poskytované péče a bezpečnosti pacientů.
Nemocnice si vedla velmi dobře a na poli měření kvality zdravotní péče byla již podruhé velmi úspěšná.
Akreditaci získala na další tři roky.

Přečíst

náhled chybí

Jarní zpívání v Nemocnici Jindřichův Hradec

Ve čtvrtek, dne 12.4.2012, jsme přivítali v Nemocnici Jindřichův Hradec žáky Základní školy Jindřichův Hradec V – členy pěveckého kroužku pod vedením paní Mgr. Jindřišky Bubnové. Slyšeli jsme lidové i populární písně s krásným doprovodem klientů a ostatních posluchačů. Pevně věříme, že hezké melodie zpříjemnily pobyt klientů na Oddělení sociálních lůžek a na Oddělení následné péče. Důkazem je, myslíme, dobrá nálada všech „diváků“.
A vzkaz všem mladým pěvcům: „Velmi vám děkujeme za krásné vystoupení!“


Fotogalerie:
Zpěv sboru Základní školy Jindřichův Hradec V na Sociálních lůžkách Nemocnice JH Zpěv sboru Základní školy Jindřichův Hradec V na Sociálních lůžkách Nemocnice JH Zpěv sboru Základní školy Jindřichův Hradec V na Sociálních lůžkách Nemocnice JHZpěv sboru Základní školy Jindřichův Hradec V na Sociálních lůžkách Nemocnice JHZpěv sboru Základní školy Jindřichův Hradec V na Sociálních lůžkách Nemocnice JH

Přečíst

náhled chybí

Rekonstrukce části pavilonu C

V současnosti probíhají dokončovací práce na rekonstrukci interiéru pravého křídla pavilonu C, kde sídlí oddělení chirurgie a gynekologie. S uvedením zrekonstruované části do provozu se počítá do konce měsíce dubna. Levé křídlo prošlo částečnou rekonstrukcí již v průběhu loňského roku.
delici cara
Fotogalerie:
Rekonstrukce pavilonu C Rekonstrukce pavilonu C Rekonstrukce pavilonu C Rekonstrukce pavilonu C Rekonstrukce pavilonu C Rekonstrukce pavilonu C Rekonstrukce pavilonu C

Přečíst

náhled chybí

Výstavba nové lékárny

V polovině března započala přestavba budovy bývalého bufetu na nemocniční lékárnu, která bude sloužit i pro veřejnost. Budova se nachází v centrální části nemocničního areálu. Stavební práce by měly být ukončeny do konce června. S uvedením do provozu a zpřístupněním pro veřejnost se počítá v
průběhu třetího čtvrtletí roku 2012.
delici cara
Fotogalerie:
Vizualizace lékárny - zásobováníVizualizace lékárny - vstupVizualizace lékárny - rampa a vstupVizualizace lékárny - pohled jih

Přečíst